ARNO Viljandi haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Abi


Lapsevanemale

Isikuandmete kaitse
ARNO privaatsuspoliitika

LASTEAED
Viljandi linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 
Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses
Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord

KOOL
1. klassi astumine

Vastuvõtt 1. klassidesse toimub sisseastuja seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel, mis esitatakse märtsikuu jooksul linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile läbi iseteeninduskeskkonna ARNO.
Taotlused vaatab läbi ja probleemid lahendab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.
30. aprilliks teeb komisjon oma otsuse teatavaks ka nende laste suhtes, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.
Peale 30. aprilli laekuvate taotluste lahendamisega tegelevad koolid.

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord
Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele
Koolimineku toetuse maksmise kord
Viljandi linna poolt määratud toetuste ja muude eraldiste tasaarveldamine võlgnevustega
 

Teised vastuvõtud

  • Vastuvõtu üldhariduskooli 2. kuni 9. klassi korraldab vabade kohtade olemasolul kool. Taotlus esitada läbi iseteeninduskeskkonna ARNO (Põhikooli vastuvõtu taotlus).
  • Vastuvõtu mittestatsionaarsesse õppesse korraldab Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium. Taotlus esitada kooli.

Nõustamist vajavad lapsed pöörduvad koolivalmiduse hinnangu saamiseks Viljandimaa Rajaleidja Keskuse poole Aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi, Telefon 5886 0715, E-post: viljandimaa@rajaleidja.ee, Koduleht: http://www.rajaleidja.ee/viljandimaa
Info: arno@viljandi.ee
 


PIKSEL